HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TƯƠNG TÁC LƯỚI

Hệ thống điện NLMT tương tác lưới tương tự giải pháp điện mặt trời nối lưới, nhưng có thêm nguồn ắc quy dự trữ. Giải pháp cũng ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cấp cho tải sử dụng.

Ưu điểm của giải pháp:

  • Vẫn sử dụng được thiết bị điện khi cúp điện bằng nguồn dự trữ từ ắc quy (đã được ưu tiên sạc đầy từ nguồn điện mặt trời). Số lượng ắc quy được tính toán tối ưu dựa vào nhu cầu tải sử dụng.
  • Phù hợp cho các nhu cầu cần sử dụng thiết bị 24/24, không phụ thuộc vào điện lưới.
  • Tiết kiệm phần lớn chi phí điện, góp phần bảo vệ môi trường.