Thế nào bám tải, hòa lưới bám tải và hòa lưới?

Điện mặt trời là hệ thống các tấm pin thu nhận ánh sáng chuyển đổi năng lượng từ ánh sáng mặt trời thành điện năng. Điện năng này là dòng điện 1 chiều sẽ đi qua Inverter (bộ biến tần) để trở thành dòng điện xoay chiều đưa vào sử dụng cho gia đình.

Khái niệm về bám tải, hòa lưới bám tải và hòa lưới
1/ Bám tải – Off grid – Hệ độc lập: Inverter sẽ cho ra dòng điện xoay chiều có công xuất đủ để gia đình sử dụng. Công suất dư sẽ nạp vào bình Acquy (Pin Lithium). Nếu công suất sử dụng lớn hơn công suất tối đa của Inverter thì Inverter sẽ tự ngắt và báo lỗi quá tải. Có thể sử dụng khi bị cúp điện lưới. Chi phí đầu tư vừa phải. Vòng đời thiết bị không dài.
2/ Hòa lưới bám tải – Hybrid – Hệ lai: Inverter sẽ cho ra dòng điện xoay chiều có công xuất đủ để gia đình sử dụng. Công suất còn dư sẽ đẩy vào bình Acquy (Pin Lithium). Có thể Setup chọn chế độ bám tải hoặc hoà vào lưới điện Quốc Gia. Nếu công suất sử dụng lớn hơn công suất tối đa của Inverter thì điện lưới sẽ tự bù vào lượng công suất còn thiếu. Khi bị cúp điện lưới; hệ thống tự động trở về chế độ bám tải. Đây là phương pháp tối ưu nhất. Có thể sử dụng khi bị cúp điện lưới. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao và vòng đời thiết bị không dài.
3/ Hòa lưới – On grid: Inverter sẽ cho ra dòng điện xoay chiều có công suất tối đa. Gia đình sử dụng còn dư, hệ thống sẽ tự đẩy công suất dư lên lưới điện. Kiểm soát lượng điện dư này bằng đồng hồ 2 chiều. Hình thức này rất phổ biến hiện nay vì đã có chính sách hỗ trợ lắp đồng hồ 2 chiều và EVN ký hợp đồng mua lại số công suất dư này với giá 1.943₫/kW (giá không bao gồm thuế VAT) trong thời gian 20 năm; bằng cách chuyển tiền thẳng vào tài khoản khách hàng sau khi tổng kết số công suất dư vào mỗi cuối tháng. – Chi phí đầu tư vừa phải. Không sử dụng được khi bị cúp điện lưới. Vòng đời thiết bị dài.
P/S: Đồng hồ điện 2 chiều là đồng hồ đo đếm số công suất điện chiều vô (sử dụng ban đêm không có điện mặt trời hoặc công suất điện mặt trời không đủ thì công suất điện lưới sẽ tự động bù vào) – điện chiều ra (khi điện mặt trời dư công suất sẽ đẩy ra lưới điện). Hai chiều này hoạt động độc lập và không được khấu trừ trực tiếp. Công suất chiều nào thì sẽ tính tiền theo giá của chiều đó.